มดดำ ค้านเสียงแข็ง”ซื้อเรือดำน้ำ”ท่ามกลางวิ กฤติโควิดติดหลักหมื่นต่อวัน

จากสถานการณ์การแพร่ร ะบ าดของเชื่อไ วรั สโควิ ด-19 ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นทุกวัน จนทะลุหนึ่งหมื่นรายต่อวัน และผู้เ สียชีวิ ตมากถึงหลักร้อยคนต่อวันเช่นกัน

ท่ามกลางวิ กฤติครั้งนี้ วัคซีนคือหนทางการป้องกันทางหนึ่ง โดยรัฐได้จัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน

ข่าวหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจท่ามกลางสถานการณ์โควิ ด-19 ระบ าดอย่างหนัก ทร.เสนอจัดซื้อเรือดำน้ำอีก 2 ลำ จนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และเสียงคัดค้านจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด มดดำ คชาภา ตันเจริญ พิธิกรฝีปากกล้า บุตรคนโตของ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย ก็ได้โพสต์รูปพร้อมข้อความไอจีสตอรี่ แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องการเสนอซื้อเรือดำน้ำ โดยมีข้อความว่า “หยุดก่อนเถอะนะ อย่าเพิ่งเลย ขอวัคซีนอย่างดี โรงพยาบาลเตียงผู้ป่ วยก่อนนะ ให้พวกเรากลับมาใช้ชีวิตปกติก่อน แล้วจะทำอะไรก็ต้องทำ ฝ่ายค้านคุณต้องช่วยประชาชน @PITA.IG”

หรือ “กราบท่านผู้มีอำนาจ เรากำลังจะต าย เราขอท่านชะลอการซื้อเรือดำน้ำไปก่อนเถอะค่ะ แล้วเบิกงบฉุกเฉิน มาฉีดวัคซีน นำเข้าวัคซีน เบิกงบช่วยหมอ บุคลากรทางการแพทย์และช่วยคนไทยก่อน ให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้ก่อน แล้วท่านค่อยดำเยินการต่อ” และ “ถ้ายังไม่ต้องซื้อเรือดำน้ำ เราจะมีวัคซีนคนละ 3.3 เข็มทั้งประเทศทุกคนในประเทศ

กราบเรียนถามท่านเถอะ ว่าวะนนี้คนติดหลักหมื่น คนต ายหลักร้อย ท่านยังจะซื้อเรือดำน้ำไปทำไม” เป็นต้น