เปิดคลิป รพ.เอกชนชื่อดังเรียกเก็บเงิน 1แสน แลกเตียงรักษาผู้ป่ วยติดโควิด

คลิปหลุด โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังเรียกเก็บเงินกินเปล่า 1 แสนบาท จากผู้ป่วยติดเ ชื้อโควิ ด-19 แลกกับการจัดหาเตียงและส่งรถมารับเข้ารักษาตัว ชี้แสวงหาผลประโยชน์ซ้ำเติมความทุ กข์ ของผู้ป่ วยช่วงวิก ฤติ เรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบด่วน

วันนี้(16 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปจากแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าเป็นคลิปที่มีการส่งกันในกลุ่มไลน์ ของพนักงานบริษัทด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรัชดาฯ กรุงเทพฯ โดยคลิปดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1 นาที 41 วินาที ซึ่งเป็นคลิปที่บันทึกภาพการสนทนาพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างหญิงสาวผู้ป่ วยติดเชื้อโควิ ด-19 เจ้าของโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลปรากฏอยู่บนหน้าจออย่างชัดเจน

ทั้งนี้ใจความสำคัญเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลดังกล่าว โดยทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งนี้ แจ้งเงื่อนไขข้อกำหนดให้ทางฝ่ายผู้ป่วยทราบว่า ก่อนที่จะรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษานั้น ทางผู้ป่ วยจะต้องบริจาคเงินให้โรงพยาบาลรายละ100,000 บาท

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าการให้บริจาคเงินดังกล่าวเป็นนโยบายของผู้บริหาร และให้เหตุผลว่าทางโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจากรัฐบาลได้ เพราะปกติแล้วผู้ป่ วยจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ตรวจพบเชื้อหรือโรงพยาบาลสนามที่รัฐจัดหาให้

รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่นอกเหนือจากในส่วนที่บริษัทประกันรับผิดชอบด้วย โดยหากผู้ป่วยติดเชื้ อโควิ ด-19 สามารถรับเงื่อนไขดังกล่าวได้ ทางโรงพยาบาลจึงจะส่งรถมารับตัวและจัดหาเตียงให้เข้ารับการรักษา ซึ่งทางฝ่ายผู้ป่วยต้องยืนยันทางโทรศัพท์เลย ไม่เช่นนั้นจะถือว่ายกเลิก และทางโรงพยาบาลจะให้สิทธิ์กับผู้ป่วยรายอื่นตามคิวต่อไป

แหล่งข่าวระบุว่า คลิปดังกล่าวมีการส่งในไลน์กลุ่มพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยโควิด-19 ตามคลิปนั้น เป็นพนักงานของบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และพยายามติดต่อหาโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาตัว จนกระทั่งได้ติดต่อกับโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งจนได้เตียง

อย่างไรก็ตามก่อนที่ทางโรงพยาบาลจะมารับตัวนั้น ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ติดต่อกันทางโทรศัพท์ได้แจ้งให้ทราบว่ามีเงื่อนไขต้องบริจาคเงิน 100,000 บาท จึงจะส่งรถพยาบาลมารับตัวเข้ารักษา ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและแสวงหาผลประโยชน์ ซ้ำเติมความเ ดือดร้ อนทุ กข์ยากของผู้ป่ วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์วิก ฤติเช่นนี้ จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีก.