ชุมชนช่วยกันเองก่อน ยอมออกจากบ้าน มานอนเต็นท์ ป้องกันแพ ร่เ ชื้อให้ผู้อื่น

ยอมออกจากบ้าน มานอนเต็นท์ ป้องกันแพร่เชื้อให้ผู้อื่น” ⁣

คนในชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือที่ติดเ ชื้อโควิ ด-19 ต่างมาอาศัยอยู่ในเต็นท์ บริเวณลานกีฬาใต้ทางด่วน ซึ่งจัดเป็นจุดพักคอยรอการส่งต่อให้รถพยาบาลมารับ ซึ่งผู้ติดเชื้อมีเจตนาที่จะเพื่อล ดความแ ออั ด และลดความเ สี่ยงที่จะแ พร่เ ชื้อให้กับผู้อื่นในชุมชน⁣

จุดพักคอยแห่งนี้ ทางชุมชนฯ ได้ช่วยกันปรับพื้นที่ลานกีฬาของชุมชนฯ โดยใช้ตาข่ายขึง 4 ด้าน ความสูง 5 เมตร พร้อมใช้สแลนความสูง 2 เมตร ขึงทับอีก 1 ชั้น มีห้องน้ำติดป้ายระบุสำหรับคนติดเ ชื้อโควิ ด-19 เพื่อความเป็นสัดส่วนในการดูแล ขณะนี้ มีจำนวน 21 เต็นท์ ลานกีฬารับได้ 30 เต็นท์ ⁣ทั้งนี้ คนในชุมชนฯ ต่างสลับกันมาทำอาหาร เพื่อให้ผู้ติดเ ชื้อได้กินครบ 3 มื้อ บางคนก็นำผักสด เ นื้อสด ผลไม้ มามอบให้กับโรงครัวใกล้จุดพักคอย ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชุมชน ในการจัดการกับโรคร ะบ าดเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอการบริจ าคจากภายนอก⁣วันนี้ ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และศูนย์บริการสาธารณสุข 41 เขตคลองเตย ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาและช่วยแก้ไข พร้อมนำถุงยังชี พมาให้กับคนในชุมชนและผู้ได้รับเ ชื้อโควิ ด-19 ที่อาศัยอยู่ในจุดพักคอย

ข้อมูล ไทยรัฐ