ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ นทท.ติดโควิ ดอีก 3ราย เร่งนำผู้ใกล้ชิดเข้าคัดกรอง

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโร คโควิ ด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบผู้ติ ดเ ชื้อภายในจังหวัดจำนวน 2 คน

และพบชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาตามโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” จำนวน 3 ราย

ซึ่งประกอบด้วย มารดาของผู้ติ ดเ ชื้อชาวเมียนมาที่มีการตรวจพบไปเมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่วนอีก 2 เป็นชาวแอฟริกาใต้ และ ชาวสวิตเซอร์แลนด์

ซึ่งเป็นผลตรวจครั้งที่ 2 ทั้ง 2 ราย ส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ได้นำเข้าสู่ระบบทั้งหมดแล้ว

ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อที่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดอยู่ระหว่างการสอบโร ค

ขณะที่สถานการณ์การติดเชื้อในภูเก็ต

มียอดสะสม จำนวน 787 ราย รักษาหายกลับบ้าน 720 ราย ผู้ติ ดเ ชื้อยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 73 ราย.