สธ.ปลดล็อก “Rapid Antigen Test” ซื้อตรวจโควิ ด-19 เองได้ เริ่ม 12 ก.ค.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข จะพิจารณาปลดล็อก Rapid Antigen Test ชุดตรวจ โควิ ด-19 หลังจากที่ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีมติเห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ Rapid Antigen Test เป็นชุดตรวจหาเ ชื้อไ วรั สโควิ ด ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างจากทางจมูก และน้ำลายให้เป็นชุดตรวจเชื้อ ทำได้ง่าย รู้ผลเร็ว เพื่อลดการแออัด และปัจจุบัน ที่หลายโรงพยาบาลปฏิเสธ การตรวจโควิ ด-19

รายงานข่าว จาก สธ. ระบุว่า สธ. อนุมัติให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. คลินิกชุมชนอบอุ่นตรวจโควิ ดด้วย Rapid Antigen Test ให้ประชาชนที่มีอาการ PUI: Patient Under Investigation

หมายถึงผู้ป่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโร ค ซึ่งก็คือคนที่มีอาการและประวัติเ สี่ยงต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิ ด-19

โดยไม่ต้องเ สียค่าใช้จ่าย ช่วยลดปัญหาคอขวดที่ประชาชนจำนวนมาก รอรับบริการตรวจ RT-PCR ในขณะนี้ และจะเปิดขาย Rapid Antigen Test Kit ให้ประชาชนซื้อไปใช้ตรวจเองที่บ้าน จาก 24 บริษัทที่ผ่านการรับรองจาก อย. โดยมีคู่มือแนะนำการใช้มอบให้ด้วย และจะดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากนายอนุทิน อนุมัติแล้ว จะส่งผลให้ชุดตรวจ โควิ ด-19 แบบเร่งด่วน หรือ Rapid Antigen Test ตรวจเอง สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป คลินิก โดยคาดว่าจะมีราคาอยู่ที่ชุดละ 300-400 บาท.