สุดเ ศร้า สาวท้อง 7เดือน เ สียชีวิตด้วยโควิด ติดเ ชื้อจากคลัสเตอร์งานบุญ

วันที่ 11 ก.ค.64 นายประเสริฐ ลิ้นจี่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย( อบต.) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไป รพ.ประจวบคีรีขันธ์

เพื่อประสานงานนำรถกู้ชีพ อบต. นำร่ างผู้ป่ วยหญิงวัย 34 ปี อาชีพทำธุรกิจส่วนตัว ชาวหมู่ 7 ต.อ่าวน้อย ผู้ป่วยโควิด 19 ตามไทม์ไลน์ลำดับที่ 2622 ไปทำการฌ าป นกิ จที่วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์ หรือ วัดนิคม กม.5 เขตเทศบาลตำบล กม.5 ท่ามกลางความเสียใจของสามีและญาติ เนื่องจากผู้เสียชีวิตรายดังกล่าว อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ 7 เดือน

สำหรับผู้เ สียชีวิ ตสะสมรายที่ 11 ปรากฎไทม์ไลน์วันที่ 19 มิ.ย.64 มีประวัติเดินทางไปร่วมงานทำบุญมารดาของผู้ป่วยรายที่ 2615 ที่ หมู่ 7 ต.อ่าวน้อย กับบุตรชาย จากนั้นนั่งรับประทานอาหารโต๊ะจีนกับญาติ 6 คน มีผู้ป่ วยหลายราย

ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน มีอาการไข้ ไอ สามีพาไปหาหมอที่ รพ.ประจวบฯ พร้อมบุตรชาย วันที่ 27 มิถุนายน มีอาการไ อ ห ายใจไม่สะดวก รถกู้ชีพ อบต.รับไปส่ง รพ.ประจวบฯ

วันที่ 28 มิถุนายน ตรวจพบเ ชื้อโควิด นอนรักษาตัวที่ รพ.ประจวบฯ

สำหรับคลัสเตอร์งานเลี้ยงโต๊ะจีนใน ในงานทำบุญเครือญาติของข้าราชการระดับสูงของที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบฯ ที่ หมู่ 7 ต.อ่าวน้อย มีผู้ป่ วยติดเ ชื้อโควิด 19 สะสมจำนวน 37 คน

ก่อนหน้านี้ นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ประจวบคีรีขันธ์ ยืนยันว่ามีผู้ป่วยจากคลัสเตอร์งานบุญติดเ ชื้อเดลต้า 2 ราย เนื่องจากมีผู้ป่ วยเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเ สี่ยง ส่วนผู้เ สียชีวิต 2 รายจากบริษัทประเมินที่ดินล่าสุดไม่ได้ติดเ ชื้อเดลต้า

สำหรับคลัสเตอร์งานบุญฯ ชาวบ้านหมู่ 7 ได้ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ตรวจสอบการจัดงานเลี้ยงและตรวจสอบการให้ข้อมูลในไทม์ไลน์