“บิ๊กป้อม” นำทีม 4รัฐมนตรี ไม่รับเงินเดือน 3เดือน ช่วยเหลือปชช.ช่วงโควิ ด

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมด้วยรัฐมนตรี อีก3 ท่าน ไม่ขอรับเงินเดือนเป็นเวลา3 เดือน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางสถานการณ์โควิ ด-19 ตามแนวคิดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

9 ก.ค.64นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

เปิดเผยว่า ตนพร้อมสนับสนุนแนวคิดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กรณีที่จะไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปเป็นส่วนสนับสนุนในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโร คติ ดเ ชื้อไวรั สโคโ รนา 2019 (โควิ ด-19)