ภูเ ก็ตแซนด์บ็ อกซ์ พบนักท่องเ ที่ยวติ ดโ ควิด รายแรก

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในโครงการ Phuket Sandbox ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2,113 คนแล้ว

ในขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ในจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา พบผู้ติ ดเ ชื้อแล้ว 1 คน เป็นเ พศชาย เดินทางมาจาก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมื่อถึงท่าอากาศยานภูเก็ต มีการตรวจสวอพ แล้วไปรอผลที่ห้องพักโรงแรม จากนั้น ผลตรวจสวอพ ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ออกมาเมื่อคืนประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วว่า ติดเชื้ อโควิ ด-19

หลังทราบผลดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้รีบแจ้งSHA Manager โรงแรม ที่นักท่องเที่ยวเข้าพัก และ ได้นำนักท่องเที่ยวรายนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วส่วนคณะที่มาด้วยกันได้นำเข้าโรงแรมALQ สถานที่กักตัวที่รัฐกำหนด เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการและตรวจหาเ ชื้อตามเวลาที่กำหนด ตามขั้นตอนของสาธารณสุขในการควบคุมโ รคโควิ ด-19

ดังนั้น การตรวจพบครั้งนี้ ถือเป็นรายแรกจาก โครงการ Phuket Sandbox ที่พบว่าติดเ ชื้อโควิ ด-19 ซึ่งอยู่ในกระบวนการที่จัดการได้ เป็นการดำเนินการอย่างเข้มแข็งที่สามารถตรวจพบในเวลารวดเร็ว