รพ.ชุมแพ เฮ ทำค ลอดหญิงติดโควิ ดสำเร็จ แม่-ลูก ป ลอดภั ย

รพ.ชุมแพ เจ๋ง ทำค ลอดสาววัย 23 ปี ผู้ป่ วยโควิ ด-19 สำเร็จ หลังทีมแพทย์ระดมสมองทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง นำค ลอดห้องผ่าตั ดความดั นล บ ผลแม่ปลอดภัย ทารกปลอดเ ชื้อโควิ ด และนับเป็นผู้ป่ วยท้องที่ติดโควิดรายแรกของ อ.ชุมแพ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.64 พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า กรณีมีหญิงตั้งคร รภ์วัย 23 ปี ติดเชื้อไวรัสโควิ ด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ชุมแพ สอบสวนโร คทราบว่า ผู้ป่ วยหญิงตั้งค รรภ์ดังกล่าวได้รับเชื้อจากหลานวัย 7 เดือนที่ติ ดเ ชื้อมาจาก จ.ชลบุรี มีอาการป อดอั กเ สบ

แพทย์ได้ให้ยาต้านไวรัสทาน หลังเข้ารับการตรวจพบเชื้อ กระทั่งบ่ายวันที่ 4 ก.ค.64 เวลา 13.28 น.

ผู้ป่ วยหญิงดังกล่าวมีอาการเ จ็บค รรภ์คลอด จนท.ได้ระดมทีมแพทย์วางแผนการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ เริ่มจากทีมแพทย์ห้องฉุ กเ ฉินรับตัวผู้ป่วย รังสีแพทย์ที่ต้องทำการเอกซเรย์ป อด

อ่านค่าฟิล์มอย่างเร่งด่วน อายุรแพทย์ ทีมเภสัชกรรมที่เตรียมยาต้านไวรัส ทีมพยาบาลหอผู้ป่ วยห้องค ลอด และห้องผ่ าตั ดความดันลบ สูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์

หลังจากแพทย์ทุกแผนกที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม จึงลงมือผ่าตั ดทำค ลอดทางหน้าท้ องได้เป็นผลสำเร็จ เป็นทารกเพศชายน้ำหนัก 2,785 กรม สุขภาพทารกแข็งแรง ผลการตรวจไม่พบการติ ดเ ชื้อโควิดในทารก มารดาปลอดภัย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมแพได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจชาว อ.ชุมแพ ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างห้องผ่ าตั ดทำคลอดความดันลบหลังเกิดการแพร่ระบ าดเชื้อไวรั สโควิด-19 ในช่วงแรก ซึ่งผู้ป่ว ยรายนี้เป็นหญิงตั้งค รรภ์ที่ติดเชื้ อไวรัสโควิ ด-19 รายแรกของ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นับตั้งแต่มีการร ะบ าด.