ลุงไร้บ้าน วาดเเบงก์ขึ้นมาเองจ่ายค่าอาหาร เจ้าของร้านรู้เเต่ปล่อยให้กินฟรีมา 7ปี

การที่คนในสังคมมีน้ำใ จเอื้อเฟื้อเผื่อเเผ่ให้กันเเละกันนั้น นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าอบอุ่นใ จเป็นอ ย่ างมาก เหมือนอ ย่ างเรื่องราวที่เ กิ ดขึ้นในประเทศจีน

เจ้าของเเผงร้านก๋วยเตี๋ยวรายหนึ่ง ได้รับกระดาษที่วาดรูปเป็นเงิ นเเทนค่ าอาหาร จากชายไร้บ้าน

ที่เมืองเหวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวใ จบุญรายนี้เปืดเผยว่า คุ ณตารายนี้มากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเขากว่า 7 ปีเเล้ว

ซึ่งส่วนมากคุ ณตาจะนำเเบงก์ที่เขาวาดรูปเองมายื่นให้ เเต่เจ้าของร้านก็ไม่ได้ว่าอะไร กลับให้คุ ณตาได้กินฟรีมาตลอด 7 ปี

หากเป็นเจ้าของร้านคนอื่นๆ อาจจะเลือกเเจ้ งตำรว จ หรือไล่ชายชราออกไปจากร้าน เเต่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกลับเลือกที่จะรับเงิ นที่ชายชราวาดเองนั้น

เเละให้กิ นก๋วยเตี๋ยวฟ รีๆ เจ้าของร้านเผยอีกว่า บางครั้งชายชราก็นำเเบงก์จริงๆ มาให้ เเต่เขาก็จะคิดราคาเเค่ชามละ 9 บาทเท่านั้น (2 หยวน)

เจ้าของร้านคนดังกล่าว ซึ่งเขามองว่า คนเราทุกคนควรจะช่ว ยกันดูเเลคนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อ ย่ างมีความสุข

เเละยินดีที่จะมอบก๋วยเตี๋ยวให้คุ ณตาชราคนนี้ไปกินเเบบฟรีๆ เเม้เขาจะไม่ได้กำ ไรอะไร เเต่ความสุขทางใ จนั้นสำคัญที่สุดเเล้ว

เมื่อเรื่องราวถูกเผยเเพร่ออกไป ก็มีคนเข้ามาชื่นชมเจ้าของร้านเป็นจำนวนมาก ที่ไม่คิดว่าชายชราจะมาหลอกอะไร

เเต่เมื่อเห็นว่าเขาต้องการความช่ว ยเหลือจริงๆ ก็พร้อมหยิบยื่นน้ำใ จให้ไม่หวังผ ลตอบเเทน เเละขอให้กิ จการของเขามีความเจริญรุ่งเรือง