กรมสรรพสามิต รับบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการ 70อัตรา วุฒิป.ตรี-ป.โท เงินเดือน18,000

กรมสรรพสามิต เปิดรับ 70 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.
กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 70 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายจังหวัด ทั่วประเทศ สมัครวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา หรือ
ได้รับปริญโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
จำนวน 40 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต หรือ
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

.

ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขานิติศาสตร์ หรือ
ได้รับปริญโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขานิติศาสตร์

การสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง
ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564

เรียบเรียงโดย Zeesociety.com