คุณยายวัย78 นำเงินเก็บถวายวัด 1.4ล้านบาท เจ้าอาวาสแนะมอบให้รพ.เกิดประโยชน์กว่า

คุณยายวัย 78 ปี นำเงินเก็บหนึ่งล้านสี่แสนบาท ถวายวัด เพื่อทำบุญอุทิศให้ลูกสาว ด้านเจ้าอาวาส แนะขอให้บริจาคช่วยโรงพยาบาล จะเกิดประโยชน์กว่า

วันที่ 16 มิ.ย. 64 ท่านเจ้าคุณ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม(พระอารามหลวง) เปิดเผยถึงเรื่องราวน่าประทับใจ ของคุณป้าวัย 78 ปี ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้นำเอาเงินเก็บทั้งชีวิต จำนวนหนึ่งล้านสี่แสนบาท มาถวายกับทางหลวงพ่อ เพื่อตั้งใจทำบุญอุทิ ศส่วนกุศ ลให้กับด วงวิ ญญา ณของลูกสาวที่ได้เ สียชี วิตไปแล้ว

เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม กล่าวว่า หญิงวัย 78 ปี ได้นำเงินจำนวนหนึ่งล้านสี่แสนบาท มาถวายกับทางวัด เพื่อต้องการ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับดวงวิญญานของลูกสาวซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไปเมื่อไม่นานมานี้ โดยทางเจ้าอาวาส มองเห็นว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินจำนวนที่สูงมาก หากนำไปบริจ าคให้กับทางโร งพยาบาลน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า ถึงได้พูดคุยกับหญิงวัย 78 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของเงิน ก็เห็นด้วย

จึงได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังโร งพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นโรงพยาบาลที่รับดูแลผู้ป่วยโควิด อยู่จำนวนมาก หลังจากพูดคุยกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทำให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลยังคงมีความต้องการเครื่องช่วยหายใจ และต้องการเงินที่จะนำมาสร้างห้องพักผู้ป่ วยเพิ่มเติม

ดังนั้น หญิงวัย 78 ปี จึงตัดสินใจนำเงินจำนวนหนึ่งล้านสี่แสนบาท มอบให้กับทางโร งพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ดูแลผู้ป่ วยโควิ ดรวมกันไปสมทบทุนสร้างห้องพักผู้ป่วยเพิ่มเติม ซึ่งนอกจากจะเป็นการ สร้างกุศ ลให้กับดวงวิญญาณของลูกสาวที่ล่วงลับไปแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกด้วย

หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไป ก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความชื่นชมในน้ำใจของหญิงวัย 78 ปี คนดังกล่าว รวมถึงแสดงความชื่นชมเจ้าอาวาส ที่มองเห็นว่า เงินก้อนนี้สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกจำนวนมาก ทำให้เงินจำนวนดังกล่าวเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

ขอบคุณ ข่าวสด