เตรียมลงทะเบียน ประชาชน ใช้จ่าย 5,000 ถึง 7,000

เตรียมลงทะเบียน ประชาชน ใช้จ่าย 5000 – 7000 บาท

มาแล้วโครงการใหม่ โครงการ สำหรับประชาชน ที่กำลังรอคอยอยู่ ทางรัฐบาลอนุมัติ 4 โครงการสำหรับให้

ประชาชน ได้ใช้จ่าย 5000 – 7000 บาท คือโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

รายละเอียด “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

“ยิ่งใช้ยิ่งได้” คือมาตรการที่ภาครัฐสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher)

ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

ใครมีสิทธิบ้าง

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน e-Voucher จากภาครัฐช่วง ก.ค.-ก.ย. 64

เพื่อใช้จ่ายเดือน ส.ค.- ธ.ค. 64 ซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละ 60,000 บาท

วันลงทะเบียน

โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 มิ.ย. 64 เวลา 06.00-22.00 น.

เงื่อนไขการใช้เงิน/ใช้สิทธิ : วิธีการใช้สิทธิโครงการดังกล่าว ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินผ่าน “G-Wallet”

บนแอพฯ “เป๋าตัง” เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ซึ่งทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าเอง ก็จะต้องติดตั้งแอพฯ “ถุงเงิน” เพื่อร่วมโครงการนี้ด้วย

ผู้ที่ต้องการได้ e-Voucher ของโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เต็มจำนวน 7,000 บาทนั้น

จะต้องมีการใช้จ่ายสูงสุดประมาณ 60,000 บาท โดยจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อน

หลังจากนั้นรัฐจึงจะคืนเงินให้ 10-15% ของค่าใช้จ่ายนั้นๆ โดยจะโอนเงินเข้าให้ใน G-Wallet

ของแอพเป๋าตังทุกต้นเดือนถัดไป โดยเงินนี้จะไม่สามารถแลกออกมาเป็นเงินสดได้ แต่สามารถใช้จ่ายผ่านเป๋าตังได้