ออมสิน ขยายเวลาให้ผู้ใช้ MyMo ยื่นขอได้ถึง 6 มิ.ย.นี้

วันนี้เรายังมีโครงการจากรัฐฯ ที่ช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์โค วิ ด -19 มาบอกต่อกัน ไปดูกันเลยมีโครงการอะไรบ้าง

สำหรับตอนนี้ประชาชนได้รับผลกระทบมาก ยิ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ ยิ่งลำบากมากตอนนี้

ทางด้านธนาคารออมสิน เล็งเห็นความลำบากนี้ เลยออกมาตรการ ปล่อยสินเชื้อ ช่วยโควิ ด

ช่วยรายย่อย อนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 4.3​ แสนราย เตรียมขยายให้ผู้ใช้ “MyMo” รายใหม่ยื่นกู้ได้ 6 มิ.ย. นี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อตามมาตรการ “สินเชื่อสู้ภัยโควิ ด”

วงเงินโครงการนี้

10,000 ล้านบาท ที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจยื่นกู้กับออมสินเป็นจำนวนมาก

โดยธนาคารฯ ได้อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้าแล้วเป็นจำนวนกว่า 430,000 ราย

ทั้งนี้ 95% ของจำนวนที่อนุมัติดังกล่าว เป็นการอนุมัติโดยเกณฑ์ผ่อนปรน

ซึ่งไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ในกรณีปกติ จึงต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนธนาคารในการจัดทำมาตรการครั้งนี้

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ กล่าวคือไม่ผ่านเกณฑ์ผ่อนปรนนั้น

สาเหตุหลักเกิดจากผลการประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงานภายนอก ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

ทั้งนี้ หากลูกค้ายังมีความจำเป็นที่ต้องการสินเชื่อสู้ภัยโควิด อาจเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

ที่ปัจจุบันธนาคารออมสิน ร่วมกับบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ลดอัตราดอ กเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

เหลือเพียง 0.49% ต่อเดือนตลอดอายุสัญญา ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ไม่มากนัก

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อนี้ได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ธนาคารออมสิน 550 สาขา

อนึ่ง ธนาคารฯ ได้ปรับหลักเกณฑ์ของมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

ระยะเวลาดำเดินการ

โดยให้ผู้ที่เปิดใช้ MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สามารถกดลงทะเบียนยื่นขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

(ปรับจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564) เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อนี้ให้มากขึ้น

หลักเกณฑ์สำหรับ ผู้มีสิทธิ์ขอกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด

1. มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี – 70 ปี

2. ไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

โดยธนาคารฯ เปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ได้ทางแอป MyMo จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

นับว่าเป็นการช่วยเหลืออย่าต่อเนื่อง ติดตามกันว่าจะมีโครงการอะไรดีๆมาบอกในวันต่อไป

ขอบคุณที่มา : ธนาคารออมสิน