ข่าวดี ที่ประชุมอนุมั ติคนละครึ่งเพิ่ม อาจได้ 6,000

วันนี้เรายังมีโครงการจากรัฐฯ ที่ช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์โค วิ ด -19 มาบอกต่อกัน ไปดูกันเลยมีโครงการอะไรบ้าง

หลังจากโครงการคนละครึ่งอนุมัติเพิ่มแล้ว ล่าสุดมีข่าวดีเพิ่มเติม อาจจะได้รับเพิ่ม 6000 บาท

ใน ที่ประชุม กกร. เผยมติเตรียมยื่นเรื่องเสนอรัฐบาล ในมาตรการฟื้นฟูเศรษกิจ

จากสถานการณ์การแพร่ร ะบ าดของโควิ ด 19 เร่งโครงการ คนละครึ่ง ให้เร็วขึ้น และเพิ่มเงินเป็น 6,000 บาท

โดายงานว่า นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ โควิด 19 ระลอกใหม่

ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศและมีแนวโน้มมากกว่า 3 เดือน ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยช้ากว่าเดิม

ตั้งแต่ในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3

โดยมีมาตรการดังนี้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จึงมีมติปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564

เป็นขยายตัวได้ในกรอบ 0.5-2.0 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมคาดว่าโต 1.5-3 เปอร์เซ็นต์

เนื่องจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงกว่าที่คาดไว้ และจะมีการยื่นเรื่องขอให้ภาครัฐเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจใน 4 เรื่อง ดังนี้…

1. เร่งฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยปรับปรุงการสื่อสารกับประชาชนเพื่อลดความสับสน บริหารจัดการมาตรการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

และเร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในไตรมาสที่ 4

2. เร่งผลักดัน พ.ร.ก.เงินกู้ 7 แสนล้านบาท เพื่อให้รัฐบาลมีเม็ดเงินเพียงพอในดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข ด้านการเยียวยาชดเชยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ

3. เร่งรัดมาตรการช่วยเหลือด้านกำลังซื้อภาคประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะโครงการ คนละครึ่งเฟส 3

ให้เข้ามาพยุงกำลังซื้อได้ในเดือนมิถุนายน และให้พิจารณาเพิ่มวงเงินจาก 3,000 บาท เป็น 6,000 บาท

4. เสริมมาตรการดึงกำลังซื้อจากประชาชนที่มีเงินออม โดยสนับสนุนมาตรการนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าไปหักภาษีเงินได้ ในวงเงิน 30,000-50,000 บาทต่อราย

เพื่อจูงใจให้ประชาชนในกลุ่มนี้นำเงินฝากมาใช้จ่าย

นับว่าเป็นการช่วยเหลืออย่าต่อเนื่อง ติดตามกันว่าจะมีโครงการอะไรดีๆมาบอกในวันต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : TNN ONLINE