ใค รมีสิทธิ คนละครึ่งร อบใหม่ (เฟส3)ได้รั บ3,000

อนุมัติไปแล้ว สำหรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่ได้อนุมัติ

คนละครึ่งเฟส 3 เงินเยียวยๅ รอบใหม่ วงเงิน 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน

คนละ 3,000 บาท เริ่ม ก.ค. 64

โดยตั้ง เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับคนที่มีสิทธิได้รับเงินเข้า “เป๋าตัง” 3,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้​

1. ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง

ผู้ที่มีสิทธิได้เงินคนละครึ่งเฟส 3 ในครั้งนี้ คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ “คนละครึ่งเฟส 1” หรือ

“คนละครึ่งเฟส 2” มาก่อนหน้านี้แล้ว โดยคาดว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะได้รับเงินเข้าแอพฯ “เป๋าตัง” อัตโนมัติ

2. คนที่ยังไม่ได้ได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนใหม่

อีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 คือ ผู้ที่ทำการ “ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3” ซึ่งครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิเพิ่มอีก 16 ล้านคน

ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ซึ่งวันเวลา และขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้คนที่จะลงทะเบียนใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด ดังนี้

– มีบัตรประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ กติกาการใช้สิทธิยังเหมือนกับ “คนละครึ่งเฟส 1” และ “คนละครึ่งเฟส 2”

คือเป็นการสนับสนุนเงินเยียวยๅแบบร่วมจ่าย คือรัฐช่วย 150 บาท ผู้ใช้สิทธิ 150 บาทต่อวัน

ขอบคุณที่มา: กรุงเทพธุรกิจ