“โคร งการคนละครึ่งเฟส3” ลงทะเบียนใหม่ห รือใหม่ เช็กคุณส มบัติได้

สำหรับประชาชน คงจะดีใจไม่น้อยสำหรับ โครงการคนละครึ่ง ที่ล่าสุดอนุมัติเพิ่มเติมแล้ว

โดยจะแจกเพิ่มให้ประชาชน ผู้มีสิทธิ คนละ 3,000 บาท โดยเงื่อนไขมีดังนี้

โดยมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” ในครั้งนี้ มีกลุ่มผู้ได้รับสิทธิรวม 31 ล้านคน มีทั้งกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งแล้ว

และผู้ที่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยมีรายละเอียดไทม์ไลน์การจ่ายเงิน 3,000 บาท ดังนี้

สำหรับหลายๆคนสงสัย คนละครึ่งเฟส 3 ได้เงินวันไหน

คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รัฐจ่าย 150 ผู้ได้สิทธิจ่าย 150)

รวมวงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยจะแบ่งจ่าย “เงินเยียวยา” เป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 เดือน ก.ค.-ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท

ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค.-ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

คนละครึ่งเฟส 3ต้องลงทะเบียนหรือไม่ ?

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “คนละครึ่งเฟส 3” มีผู้ได้รับสิทธิ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ที่เคยได้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 1” และ “คนละครึ่งเฟส 2” มาแล้ว กลุ่มนี้จะได้รับเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใดๆ เลย

กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ที่เคยได้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 1” และ “คนละครึ่งเฟส 2” มาก่อน จะต้อง

“ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3” ใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 ถึง 22.00 น.

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่ 2 ที่ต้องลงทะเบียนใหม่จะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สำหรับผู้ที่มี G-wallet อยู่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง G-wallet ได้เลย

2. สำหรับผู้ที่ไม่มี G-wallet ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

และเมื่อได้แล้วต้องไปยืนยนตัวตนที่ “ธนาคารกรุงไทย” ตามขั้นตอน

นอกจากนี้ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ กับมาตรการ “คนละครึ่งเฟส3” ไม่ใช่ใครก็ได้

แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด ประกอบด้วย

– เป็นผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขอบคุณที่มา: กระทรวงการคลัง