เปิดเงื่อนไข คนละครั่งเฟส3 รับเงินวันไหน

อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการคนละครึ่ง ที่ประกาศแจกเพิ่ม 3000 บาท

สำหรับวันนี้ 1 มิถุนายน 2564 ความคืบหน้า ถึงมาตรการเยียวยๅ ระลอกที่ 3

ได้อนุมัติหลักการมาตรการเยียวยๅประชาชน โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือคนละครึ่งเฟส 3

ทางด้าน น.ส.กุลยๅ ตันติเตมิท โฆษ กกระทรวงการคลัง เผยรายละเอียดแล้ว

สำหรับ ผู้ได้รับสิทธิ 31 ล้านคน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส 2 มาแล้ว 15 ล้านคน

ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3 รายใหม่ อีก 16 ล้านคน

ให้สิทธิมูลค่า 3,000 บาท รัฐบาลจ่ายให้วันละ 150 บาท ผู้ได้สิทธิจ่ายเอง 150 บาท

คุณสมบัติที่โครงการคนละครึ่งกำหนด

มาตรการคนละครึ่งแต่ละเฟสที่ผ่านมามีการใช้คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิเหมือนกัน ดังนั้นแล้วใน “คนละครึ่งเฟส 3” นี้ ก็อาจจะใช้เกณฑ์คุณสมบัติเดียวกัน
– มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถรับสิทธิโครงการคนละครึ่งได้

โดยสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.t

รายละเอียดโอนเงิน

เงินคนละครึ่ง 3,000 บาท ที่ให้สิทธิ แบ่งเป็น 2 ช่วง

ก.ค.-ก.ย. 64 ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ได้ 1,500 บาท

ต.ค.-ธ.ค. 64 ใช้สิทธิคนละครึี่งเฟส 3 ได้อีก 1,500 บาท