เปิดราคา ซีโนฟาร์ม นำเข้า 1 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เพจ WorkpointTODAY ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คาด ราคาวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ จะไม่เกินเข็มละ 1,000 บาท และขายในราคาเดียวกันทั่วประเทศ วันที่ 28 พ.ค. 2564 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยระหว่างแถลงข่าวการบูรณาการความร่วมมือนำเข้าวัคซีนโควิ ด-19 ทางเลือก ‘ซิโนฟาร์ม’ โดยความร่วมมือของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า

สำหรับวัคซีนโควิ ด-19 ทางเลือก ‘ซิโนฟาร์ม’ ที่เบื้องต้นจะมีการนำเข้ามาประมาณ 1 ล้านโดส ภายในเดือน มิ.ย. นี้ และกระจายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจจะจัดซื้อพร้อมประกันวัคซีนรองรับสำหรับผู้ที่ฉีดนั้น จะมีการกำหนดราคาขายราคาเดียวกันทั่วประเทศ คาดว่าราคาของวัคซีนจะอยู่ที่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเข็ม แต่จะต้องมีการประเมินราคาเพิ่มเติมอีกครั้ง เพราะต้องรอปริมาณที่ชัดเจน แต่คาดว่าจะไม่หนีกันมากนัก

ทั้งนี้ ศ.นพ.นิธิ กล่าวว่า ขณะนี้มีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ติดต่อขอซื้อราว 3 แสนโดส และกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวนหนึ่ง แต่ยังมีรายอื่นๆ ด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา “หลักๆ หากเอกชนรายใดจะซื้อไปฉีด จะต้องมีการควบคุมราคา เราเน้นเพื่อประชาชน ส่วนสถานที่ฉีด หากเป็นที่ราชวิทยาลัยฯ ก็ต้องแยกชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะปนกับส่วนที่ฉีดฟรีจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ขอย้ำในเรื่องราคานั้น ราชวิทยาลัยฯ ไม่หวังกำไร” ศ.นพ.นิธิ กล่าว

พร้อมทั้ง ย้ำวัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนตัวเลือก หรือ วัคซีนทางเลือก ที่ราชวิทยาลัยฯ จัดหามาโดยใช้งบประมาณรายได้ของราชวิทยาลัยฯ ซึ่งจะไม่ปนกันกับวัคซีนที่รัฐบาลจัดให้ฟรีสำหรับประชาชน จะแยกกันชัดเจน และจะมีการศึกษาข้อมูลว่า ในอนาคตจะมีวัคซีนชนิดใดที่เหมาะสมกับเชื้อที่ร ะบ าดในขณะนั้น ทางราชวิทยาลัยฯ จะติดต่อนำเข้าวัคซีนมาเพิ่มเติมต่อไป

ศ.นพ.นิธิ กล่าวอีกว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก สามารถฉีดได้ตั้งแต่กลุ่มผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่มีข้อบ่งชี้ที่จำกัดเรื่องอายุ วัคซีนซิโนฟาร์ม ถูกนำมาใช้กว่า 65 ล้านโดส ในประเทศจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปากีสถาน ฮังการี และเป็นวัคซีนชนิดแรกที่พัฒนา

โดยประเทศที่ไม่ใช่ชาติตะวันตก ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในกรณีฉุ กเฉินจากองค์การอนามัยโลกฯ เป็นรายที่ 6 โดย นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ระบุว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 79 สำหรับกลุ่มผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จัดเก็บง่าย ไม่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำมากเหมือนวัคซีนอื่น นอกจากนี้ ยังมีแถบตรวจสอบบนขวดซึ่งเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิความร้อน จึงสังเกตได้ง่ายว่าวัคซีนปลอดภัยและใช้งานได้หรือไม่

ขอบคุณ WorkpointTODAY