ชวนดูปรากฏการณ์ “จันทรุปราคา” คืนวันวิสาขบูชา

คืนวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ชวนชม จันทรุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย พร้อมกันทั่วประเทศ

โดยเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ชวนดูปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน พร้อมกันทั่วประเทศกับ NARIT Facebook Live

ในคืนวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าประเทศไทยเวลา 18:38-19:52 น.

ดวงจันทร์เต็มดวงจะปรากฏเว้าแหว่ง สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ บริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออก

NARIT จัดถ่ายทอดสดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00-20:00 น. พร้อมสัญญาณภาพจากหอดูดาว 4 ภูมิภาค

– หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

– หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

– หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

– หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

หากใครมีกล้องโทรทรรศน์ส่วนตัว หรือเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์จาก NARIT

ก็เป็นโอกาสดีที่จะนำกล้องออกมาตั้งสังเกตการณ์กัน

แต่ต้องร ะมัดร ะวังเรื่องการแพร่ร ะบาดของโร คโควิ ด-1 9 กันด้วยนะครับ หากใครอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ขอให้สังเกตการณ์อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ