บริษัท อาหารสยาม รับสมัครพนักงาน รายได้ 12,000-18,000

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตผลไม้กระป๋อง โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 80 อัตรา เป็นการเปิดรับสมัครโดยตรงจากทางบริษัท มีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและสวัสดิการดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 80 อัตรา

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาในการสมัคร

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 336 บาทต่อวัน

-OT 1.5 ชั่วโมงละ 63 บาท / OT 2 ชั่วโมงละ 84 บาท / OT 3 ชั่วโมงละ 126 บาท

-ค่าเดินทาง (เฉพาะพักข้างนอก) 40 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 15% 50.4 บาทต่อวัน

-ประกันสังคม / กองทุนทดแทน

-มีรถรับส่ง

-โอทีทุกวัน 3-4 ชั่วโมง (กรณีทำงานวันอาทิตย์ได้ 2 เท่า)

-มีหอพักชาย – หญิง (ฟรีน้ำ-ไฟ)

-ชุดพนักงาน 2 ชุด

-ทำงาน 6 วัน (วันจันทร์-เสาร์) เวลา 07.30-16.30 น. หยุดวันอาทิตย์

-เงินออกวันที่ 20 และ 5 ของเดือน

สถานที่ทำงาน : บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) โรงงานบ้านบึง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 80 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) โรงงานบ้านบึง สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-15.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 038-291-388 ต่อ 204 / 206

ขอบคุณข้อมูล Siam Food Products Public Company Limited