โรงงานผลิตรถยนต์ MG รับวุฒิม.3 รายได้10,080 บาทต่อเดือน มีสวัสดิการ

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ MG เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมWHAอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรคJSL จำนวน 50 อัตรา เพื่อสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต แผนก Paint , GA จำนวน 50 อัตรา

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-33 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนัก 55 กิโลกรัมขึ้นไป

-ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

-มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตและประกอบรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้าง 10,080 บาทต่อเดือน

-ค่าเช่าบ้าน 1,250 บาทต่อเดือน (ครบ 1 ปีปรับเป็น 2,500 บาทต่อเดือน)

-ค่ากะดึก 250 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 / 800 / 1,000 บาทต่อเดือน

-OT 1.5 เท่า 63 บาทต่อชั่วโมง / OT 3.0 เท่า 126 บาทต่อชั่วโมง

-อาหารกลางวันและโอทีฟรี

-ชุดยูนิฟอร์มและรองเท้าฟรี

-ประกัน

-รถรับ-ส่งปรับอากาศ (ตามจุดที่กำหนด ชลบุรี / ระยอง)

-ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

-จ่ายเงินเดือนทุกวันที่ 25

รายละเอียดของการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ / หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ หรือตามปฏิทินของบริษัท

-เวลาทำงานกะเช้า 07.30-16.40 น. / เวลาทำงานกะดึก 22.20-07.30 น.

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมWHAอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย แผนก Paint , GA จำนวน 50 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคJSL เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตรถยนต์ MG สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานJSL สาขาบ่อวิน หรือสอบถามได้ที่ 088-578-2007 / 066-115-3625 / 086-311-0256 โดยมีสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล ปภังกร ศรัทธามั่น // chokyonline