“เราชนะ”ม.33เรารักกัน เตรียมรับเงิน2,000 (เริ่มอาทิตย์นี้)

ยังคงเป็นที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้ งประเท ศ ต่างให้ความสนใจ และออกความคิดเห็น ต้องบอกว่า ดีมากเลยครับ ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน อัปเดตเกี่ยวกับโครงการ ม.33เรารักกัน เฟส 2 ว่า สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ในรอบแรก จำนวน 8.11 ล้านคน ซึ่งได้รับวงเงินแล้ว 4,000 บาทต่อคน ไม่ ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติ เพิ่มอีก 2,000 บาท ซึ่งจะแบ่งเป็นการโอนเงิน 2 รอบ รอบละ 1,000 บาท คือ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบกับการเพิ่มเงินสนับสนุนในโครงการ “เราชนะ” อีกคนละ 1,000 บาท เป็นเวลาสองสัปดาห์ ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จานวนมากถึง 33.5 ล้านคน

รวมทั้งการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนโครงการ ม.33 เรารักกัน อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์เช่นกัน และขยายเวลาฃองโครงการออกไป ถึงเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากกว่า 8 ล้านคน

ส่วนในเรื่องของมาตรการทางเศรษฐกิจ นายกฯ กล่าวว่า ครม.ได้พิจารณาในวันนี้ มีหลายประเด็นที่สาคัญ เช่น “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก” วงเงิน 45,000 ล้าน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งจะเร่งดาเนินการทันทีเมื่อสถานการณ์ของcvบรรเทาลง โดยจะมีคณะกรรมการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” เป็นกลไกสาคัญ ภายใต้การติดตามของรองนายกรัฐมนตรีทุกคน

ม.33เรารักกัน

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

โดยผู้ประกันตน สามารถใช้จ่ายวงเงินได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เช่นเดิม ซึ่งจะสามารถใช้ซื้อสินค้า และบริการได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้า คนละครึ่ง และเราชนะ ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้เช่นกัน

ย้ำอีกครั้งติดตามข่าวสารจากรัฐอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่พลา ดวันรับเงินที่แน่นอนทุกครั้งเสมอ ขอให้โชคดีกันจร้า