ธ. ออมสิน เริ่มทยอยโอนเงินแล้ว ใครยังไม่ผ่าน ลองทำตา ม นี่

สินเชื่อธนาคารออมสิน ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมาได้มีการขยายฐานผู้กู้เงินเพิ่มอีก 2 ล้านคน โดยทางธนาคารได้มีการอนุมัติและทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่คุณสมบัติผ่านแล้ว ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

ทั้งนี้ ในส่วนของวิธีการทำสัญญาผ่านแอปฯ MyMo เพื่อรับเงินสินเชื่อช่วยเหลือช่วงสถานการณ์โค วิ ด จำนวน 10,000 บาท มีดังนี้

1. ได้รับ SMS แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

2. เข้า แอปพลิเคชัน MyMo กดเลือกเมนู สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

3. หน้าธนาคารพิจารณาจพมีข้อความแจ้ง คุณได้รับการอนุมิติ ให้กดปุ่ม ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา

4. อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกด ถัดไป

5. อ่านสัญญาเงินกู้แล้วทำเครื่องหมายถูก / และกด ยอมรับ

6. ใส่รหัสผ่าน MyMo หรือ สแกนหน้า หรือ สแกนนิ้วเมือ เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้

7. กดรับรหัส OTP เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

8. หน้าจอแสดงผล สมัครสินเชื่อสำเร็จ กด เสร็จสิ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สินเชื่อเงินกู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนจาก โค วิ ด จากธนาคารออมสินจำนวน 10,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

ออมสิน Mymo

ขอบคุณ สินเชื่อออมสิน