เราชนะรอบใหม่ เริ่มโอนวันไหนเช็กได้เลย

สัปดาห์นี้ เงินเราชนะ กระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยาโ ควิ ด-19 โครงการ เราชนะ รอบใหม่ให้ประชาชน 3 กลุ่ม ส่วนโครงการอื่น ๆ ยืนยันอยู่ระหว่างดำเนินการกระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงินโครงการเราชนะ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโ ค วิ ด-1 9 รอบใหม่ ให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมดกว่า 32.9 ล้านคน คนละ 2,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท

โดยสัปดาห์นี้ จะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั่วไป ในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้ ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการฯ และกลุ่มเปราะบาง จะได้รับโอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้

ย้ำว่าจะได้เงินคนละ 1,000 บาท ส่วนอีก 1,000 บาทโอนสัปดาห์ถัดไป และกลุ่มที่ได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน สัปดาห์นี้ยังไม่มีเงินโอนเข้า ให้รอรับครั้งแรกในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีอีกหลายโครงการในช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 ทั้ง คนละครึ่ง เฟส 3,

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และการเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นเวลา 6 เดือน แต่จะต้องเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

เรียบเรียงโดย Zeesociety.com