12อย่างเตือนใจตน ถ้าหากโควิ ด ครั้งนี้จะอยู่ยาวไป อีกหลายปี

12 อย่างเตือนใจตน ถ้าหากโ ค วิ ด ครั้งนี้ จะอยู่ยาวไปอีกหลายปี

1. หากพอมีจงเก็บทุนไว้ให้มาก หากจะลงทุนให้ดูผลตอบแทนระยะสั้น ไม่ต้องคิดหวังระยะยาวหรอก

2. หากไม่มีทุน ให้ประหยัด งดรายจ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์ งดท่องเที่ยว หาอะไรทำที่เกิดรายได้เพิ่ม หรือทดแทนสิ่งที่เสียไป

3. เจ้าของกิจการ เน้นที่ต้นทุน อะไรเสี่ยงอย่าทำ ต้นทุนสำคัญที่สุด มันคือความอยู่รอดของกิจการ

4. อย่าไปโลภพวกทองหุ้นนั่นคือกับดักที่จะทำให้ชีวิตจม เมื่อมีเงินคิดสองอย่าง ลงทุนที่เกิดดอก ผลมากกว่า 7% หรือเก็บในรูปแบบประกันสะสมทรัพย์

5. เอกชน ส่วนนึง ต า ยแน่ แต่จะมีส่วนรอด หากพากันปรับตัวทัน ใครทำงานเอกชนวันนี้ ต้องปรับตัวเอง มิเช่นนั้นจะแย่แน่

6. คิดว่าตื่นขึ้นมา คือวันแรกของช่วงสุดท้าย ที่จะมีชีวิตอยู่ จงใช้ชีวิตให้มีความสุขกับครอบครัว คนรัก จะดับตอนไหน ไม่มีใครรู้

7. การศึกษาต่อไป มหาลัย ความสำคัญจะน้อยลงเรื่อยๆ คนเรียนน้อยลง เรียนเก่งแต่ใช้ชีวิตไม่เก่งมีถมเถไป ตอนนี้ความรู้นอกห้องเรียนสำคัญมากแล้ว

8. ขวนขวายหาความรู้ให้มาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถนัดไหม รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ ดีกว่าหายใจทิ้งไปเฉยๆ ครับ

9. รัฐวิสาหกิจยังมีความสุขได้ แต่หลายรัฐวิสาหกิจก็กำลัง ต า ย และต า ยไปแล้ว เพียงแต่ยังไม่ฝัง พวกคุณโดน d i s r u p t โดยไม่รู้ตัว

10. ข้าราชการ คุณนั้นยังพอมีความมั่นคงจากรัฐ แต่หากรัฐล้มเหลว คนกลุ่มแรกๆ คือพวกคุณที่จะดับก่อน เพราะถ้าคุณไม่เพิ่มทักษะ ในการทำมาหากิน

11. ขายของที่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตไปบ้าง อะไรที่พอมีกำไรขายตอนที่คนเขายังมีกำลังซื้อ

12. อย่าชะล่าใจ เพียงแค่มันยังไม่ถึงคิวของคุณ แต่หากคุณไม่เตรียมรับมือ ต่อให้พระเจ้าก็ช่วยคุณไม่ได้

ที่สำคัญทุกคนต้องร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยๆ กัน คือรักษาตัวเองให้ปลอดภัยเข้าไว้ เพื่อจะได้ไม่เสี่ยง กับเรื่องร้ายๆ ขึ้น