สอนมือใหม่ปลูกทุเรียน ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ข้อมูลจากเจ้าของสวน

สอนมือใหม่ปลูกทุเรียน ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ข้อมูลจากเจ้าของสวน

ทำไมปลูกทุเรียน ถึงห้ามขุดหลุมปลูก

เพราะถ้าปลูกทุเรียนแบบขุดหลุมในระดับต่ำกว่าพื้นดินปกติ ต้นทุเรียนจะไม่รอดจากเ ชื้ อs าและโ s คเ u่ า แถมโตช้าเพราะรากไม่เจอแดด

การปลูกทุเรียนให้ต้นแข็งแรง และได้ผลผลิตดกมาก

วุฒิชัย แจ่มสว่าง เจ้าของสวนทุเรียนบ้านสวนปิยะพัทธ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้คร่ำหวอดในวงการทุเรียนมาหลายสิบปี บอกเคล็ดลับที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้ และด้วยเทคนิคที่จะบอกต่อไปนี้ จะทำให้คุณปลูกทุเรียนได้ผลผลิตมากมาย ต้นแข็งแรง ได้ผลดกทุกปีแน่นอน

วิธีการเลือกสายพั น ธุ์ทุเรียนสำหรับปลูก เพื่อสร้างรายได้

สายพั น ธุ์ทุเรียนที่นิยมปลูกกันในประเทศไทยมากที่สุด มีอยู่ 4 สายพั น ธุ์ ได้แก่ กระดุม ชะ นี ห ม อ นทอง และก้านย าว แต่สายพั น ธุ์ทุเรียนที่มีในประเทศ

การเตรียมพื้นที่ในการปลูกทุเรียน

ต้องปรับพื้นที่และติดตั้งระบบน้ำ หากปลูกในจำนวนมาก ต้องมีการจัดการระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพและวางผังในการปลูก เนื่องจากต้นทุเรียนเป็นไม้ขนาดใหญ่ อายุหลายปีการวางผังปลูกจึงมีความจำเป็นมากและต้องไม่ให้มีแอ่งที่จะทำให้น้ำท่วมขั งได้

ควรปลูกต้นทุเรียนบนสันเนิน ระยะห่างระหว่างต้น ควรเว้นไว้รอบด้านละ 9 เมตร เป็นอย่ างน้อย พื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกต้นทุเรียนได้ประมาณ 16 ถึง 25 ต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างในการปลูกและระยะระหว่างแถวเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการนำเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เป็นตัวช่วยในด้านการดูแลรักษา

รวมไปถึงขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวผลทุเรียน แต่หากว่าเกษตรกรหรือผู้ปลูกไม่มีพื้นที่มากอย่ างน้อยที่สุดพื้นที่สำหรับปลูกทุเรียนให้ได้ผลดีก็ต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 7-10 เมตร ไว้สำหรับปลูกต้นทุเรียนซัก 1 ต้น

วิธีการปลูกต้นทุเรียน ตามสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลดก

การปลูกทุเรียนทำได้ทั้งการขุดหลุมปลูกเหมือนการปลูกพืชผลไม้ทั่วไป วิธีการนี้เหมาะกับพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ไม่ต้องมีการวางระบบน้ำก่อนปลูก เพราะดินในหลุมปลูก จะช่วยเก็บความชื้นให้ต้นกล้าได้เติบโตได้ดี แต่หากมีฝนตกชุกและมีน้ำขัง จะทำให้ทุเรียนเกิดโ s ครากเ u่ าได้

การปลูกโดยการยกโคกหรือปลูกบนสันเนินจะเหมาะกับพื้นที่ที่มีฝนตกชุกเพราะทำให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ขังบริเวณโคนต้น แต่ต้องวางระบบน้ำให้ดีก่อนปลูกการปลูกวิธีนี้ต้นทุเรียนจะเจริญเติบโตเร็วกว่าการขุดหลุมและที่สำคัญคือ ใช้ต้นกล้าที่มีขนาดเล็กมีระบบรากดี ไม่ขดงอ

แต่หากจะปลูกด้วยต้นกล้าขนาดใหญ่ควรตัดแต่งรากที่ขดงอทั้งที่ก้นถุงและด้านข้าง รวมทั้งควรมีการพรางแสงให้กับต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่ด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ตาข่ายพรางแสง ทางมะพร้าวหรือปลูกในที่มีร่มเงาของไม้อายุสั้นอื่นๆ เช่น กล้วย มะละกอ เพื่อเป็นไม้พี่เลี้ยงก่อนก็ได้

การปลูกทุเรียนให้รอดปลอดภัยจากโ s คโคนเ u่ า

เลือกต้นกล้าขนาดเล็กมีระบบรากที่ดีปลูกบนกองดิน ใช้ตาข่ายพรางแสงหรือปลูกในที่ร่มเงาหรือปลูกใกล้กับไม้พี่เลี้ยงก่อนต้นทุเรียนจะโต

ควรปลูกทุเรียนในฤดูไหน ถึงจะได้ผลผลิตดีที่สุด

ไม่ได้กำหนดว่าควรปลูกในฤดูไหนถึงจะดีข้อสำคัญคือในพื้นที่ปลูกทุเรียนควรจะมีระบบการจัดการน้ำที่ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากช่วงปลูกนั้น ต้นทุเรียนต้องการน้ำเป็นพิเศษ แต่หากการจัดระบบน้ำไม่เต็มที่อาจเลือกที่จะปลูกต้นทุเรียนในช่วงฤดูฝนก็ได้

เทคนิคการปลูกทุเรียนในกระถาง ปลูกอย่ างไรให้ได้ผลผลิต

เมื่ออย ากปลูกทุเรียนไว้ซักต้น แต่อาจมีพื้นที่จำกัดและจำเป็นต้องปลูกทุเรียนไว้ในกระถางก็ทำได้ง่ายๆ ข้อดีของการปลูกทุเรียนในกระถางมีเยอะ เช่น สามารถควบคุมคุณภาพของรสชาติการเกิดโ s ค วั ช พื ชต่างๆ ไม่วุ่นวายกับระบบน้ำและปุ๋ยเหมือนการปลูกลงดินและใช้พื้นที่น้อยกว่าให้ผลผลิตเร็วกว่า

แถมยังใช้กับการปลูกผลไม้อื่นในกระถางได้ด้วย วิธีการปลูกทุเรียนในกระถาง ก็ทำง่ายมาก ให้นำกิ่งพั น ธุ์ทุเรียน (ไม่ควรใช้การเพาะเ ม ล็ ด เพราะจะทำให้ทุเรียนเกิดรากแก้ว) จะเป็นกิ่งตอน กิ่งเสียบยอดหรือกิ่งทาบ ที่มีใบแก่เท่านั้น

การใส่ปุ๋ยบำรุงต้นทุเรียน ขึ้นอยู่กับช่วงของการเจริญเติบโตโดยเน้นดูที่ธาตุอาหารเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีแรก ตั้งแต่เตรียมหลุมปลูก ในช่วงนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยวิทย าศาสตร์แต่หากเข้าสู่ช่วงแตกกิ่งใบให้เน้นไนโตรเจนเมื่อใกล้ช่วงออกดอกให้ลดไนโตรเจนลง

เพื่อหยุดการแตกกิ่งใบ แล้วมาเน้นปุ๋ยที่มีฟอสเฟตหรือโปแตสเซียมสูงแทน เพื่อเร่งดอกหลังจากติดผลแล้วและต้องการเร่งการเจริญเติบโตของผลให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หลังจากติดผลแล้ว 5-6 สัปดาห์ ระหว่างนี้ก็ควรห มั่ นกำจัดวั ชพื ชที่จะมาแย่งสารอาหารจากต้นทุเรียนด้ว

โดยวุฒิชัย แจ่มสว่าง เจ้าของสวนทุเรียนบ้านสวนปิยะพัทธ์ จันทบุรี บอกว่าให้ใช้วิธีพูนดินให้เป็นกองเนินขนาดกว้าง 1.5-2 เมตร สูง 50 ซม. จากนั้นขุดหลุมบนกองดินที่พูนขึ้นมา กว้าง 50 ซม. ลึก 30 ซม. เอาแกลบผสมดินในอัตรา 1 : 1 รองก้นหลุม

ห้ามใช้อย่ างอื่นนอกจากแกลบรองก้นหลุมเด็ดขาด เพราะจะเกิดเ ชื้ อ s า ทำให้รากเ u่ าได้ จากนั้นนำต้นที่พร้อมปลูกค่อยๆหย่อนลงในหลุม ระวังอย่ าให้กระทบกระเทือนรากเพราะจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นแล้วนำดินมากลบรอบต้นสูง 5 ซม. นำฟางมาคลุมโคนต้นเล็กน้อย

อย่ าให้แน่นจนเกินไป มิฉะนั้นเ ชื้ อs าจะตามมาหลอกหลอนไม่มีจบสิ้นเปิดสปริงเกอร์ให้น้ำวันเว้นวัน วันละ 30 นาที ประมาณ 15 วันแรกห้ามให้ปุ๋ยเพราะต้นยังอ่อน รากยังเดินไม่เต็มที่ไม่พร้อมจะรับปุ๋ยใดๆ

ปลูกไปแล้ว 15 วัน ให้สังเกตมียอดแตกเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่มีให้คุ้ยดินแล้วนำต้นขึ้นมาดูว่ารากเดินหรือเปล่า หากไม่เดินปลายรากจะเป็นสีน้ำตาล ให้ค่อยๆ คลี่รากฝอยออกมา

แล้วนำลงปลูกใหม่ แต่ถ้ามียอดแตกใหม่ เริ่มให้ปุ๋ยได้เลย ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำนวน 20 เม็ด ห่างโคนต้น 1 คืบหรือปุ๋ยอินทรีย์ 1 กำมือ ห่างโคนต้น 1 คืบเช่นกัน ช่วงปีที่ 1-2 เพิ่มปุ๋ยทั้งสองชนิดอีกเท่าตัว ให้ปุ๋ยต้นทุเรียนในทุก 20 วัน

เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 ให้เปลี่ยนมาใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ 2 กำมือ หรือปุ๋ยสูตรเสมอ 1 กำมือ ทุก 20 วัน แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้นทุเรียนเริ่มออกลูก หากใช้ปุ๋ยให้เปลี่ยนเป็นสูตรตัวหน้าต่ำ

ตัวกลางและหลังสูง ทุก 20 วันเหมือนเดิม ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ให้ตามปกติ เก็บเกี่ยวเสร็จให้กลับไปใช้ปุ๋ยบำรุงต้น 46-0-0 ผ่านไปแล้ว 20 วัน กลับมาใช้ปุ๋ยเสมอทุก 20 วัน รอติดผลเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าต่ำ ตัวกลางและหลังสูง หมุนเวียนไปอย่ างนี้ทุก 20 วันเหมือนเดิม

ที่มา  kasetorganic