ชื่นชม ”หนุ่มวิศวะ”ยึดอาชี พลูกจ้างร้านหมูกระทะ7 ปีทำงานหลังเลิกเรียน จนจบปริญญ าตรี

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทำให้หลายคนต้องย่อท้อ แต่เรื่องราวดีดีในวันนี้เป็นประส บการณ์ชีวิ ต

ของ หนุ่มคนหนึ่ง ที่ได้ออกมารีวีวชีวิ ตตัวเอง ที่ทำให้หลายคนที่ท้อลุกขึ้นมาสู้ได้อีกครั้ง

หนุ่มท่านนี้ ได้โพสต์ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุข้อมูลว่า… ผมเรียนวิศวะไม่จบพร้อมเพื่อนรุ่นเดียวกัน

ด้วยเ ห ตุผล และข้อจำกั ดบางส่วนที่สะสมมาช่วง ปี 2-4 ทำให้ผมจบช้ากว่าเพื่อนถึง 3 ปี ผมกู้ กยศ. เรียน

แต่บังเ อิ ญพอเรียนไม่จบพร้อมเพื่อนทำให้ไม่สามารถกู้ต่อได้ เพราะเกรดต่ำกว่าเกณฑ์

ทำให้ต้องไปทำงานเพื่อหาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิ ตใน มหาวิทย าลัยพอมีเงินเหลือจาก กยศ.

และทำงานพาร์ทไทม์บ้างพอจะไปดาวน์รถมอเตอร์ไซค์เพื่อใช้ขับไปเรียนและทำงาน

หลังเลิกเรียนก็ไปหาเงินทำงาน รายได้เป็นเดือนไม่เกิน 6 พัน แต่หมุนเงินไม่ทัน

เพราะต้องกินใช้รายวันก็หมด เลยออกไปหางานทำที่อื่นต่อมา ก็ไปทำงานที่ร้านช าบู

ก็พอหมุนเงินได้ แต่ร้านขายไม่ดี ก็เลยต้องออกไปหางานใหม่ ตอนนั้นเข้าปีที่ 5 ทั้งทำงานทั้งเรียน

จนเกรดตกเกือบโดนรีไทร์ ทำให้เส้นทางการจบ ป.ตรี ย ากขึ้นไปอีก แต่ก็สู้ เพราะถ้าหยุดงานไป

เรียนก็ไม่เงินกินเงินใช้ผ่านมาจนเข้าปีที่ 6 ไปหาสมัครงานร้านเ นื้ อย่ างแห่งหนึ่ง ไปเป็นเด็กเสิร์ฟ

ช่วงนั้นไม่มีเงินเก็บเลย หมุนใช้จนหมด ต้องไปทำงานหลังเลิกเรียนวันละ 5 ชั่วโมง ได้เงินวันละ 200 บาท

เลิกงานก็ต้องไปอ่านสือต่อ นอนดึก ตื่นเช้า วนไปเรื่อย ๆ ทุกวันผ่านไปช่วงปีที่ 7 ก็ย้ายหอ

ไปอยู่ใกล้กับร้านและมหาวิทย าลัย ทำให้ปั ญหาต่างๆ เริ่มลดลง แต่ค่าใช้จ่ายหนักขึ้น

เพราะก่อนหน้านี้ไม่ต้องเ สี ยค่าหอ โดยไปอาศัยกับพี่ที่รู้จักกัน หลังย้ายไปก็มีเวลามากขึ้น

และตั้งเป้าว่าต้องจบในปีนี้ ระหว่างนั้นก็ยังไม่ทิ้งงานเดิม แถมยังลงเรียนรามเพิ่มอีกด้วย

ทำให้หนักเพิ่มขึ้นไปอีกหลังจากนั้นไม่นานก็เรียนจบตามที่ตั้งใจไว้ ลงเรียนรามก็สอบผ่านทั้งหมด

และงานที่ทำก็ยังทำได้ดีไม่ข าดตกบ กพ ร่ อ ง พอเรียนจบก็ยังทำงานที่ร้านเ นื้ อย่ างเหมือนเดิม

เพราะรอจับทหาร รอสภาอนุมัติ จนสามารถเก็บเงินใช้ห นี้ต่างๆ ได้ทั้งหมด

ระหว่างนั้นก็เก็บเงินไปเรื่อย ๆ จนได้ไปจับทหาร ต้องไปรับราชการทหาร 1 ปี

และต้องบอกลาร้านอาหารแห่งนี้ที่มอบโอกาสให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แน่นอนว่า

ถ้าผ่านงานแบบนี้ไปได้ งานด้านอื่น ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องย ากอะไรเขาได้บอกว่า

เ ห ตุผลที่เลือกทำร้านเ นื้ อย่ างก็เพราะว่า เป็นการทำงานที่ใช้แ ร ง ทำงานกับความหิวของคน

เป็นการฝึกอ าร มณ์ของตนเองได้เป็นอย่ างดี และได้ออกกำลังก ายด้วย

“ขอบคุณทุกผู้คนและเรื่องราว ตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ปี ทำให้ผมได้เข้าใจชีวิ ต

และเห็นมุมมองต่าง ๆ และมีทั ศนคติที่ดีขึ้น ขอขอบคุณเจ้าของร้านทุกร้านที่รับเข้าทำงาน ทำให้มีรายได้

เข้ามาช่วยชีวิ ตจนเรียนจบ…

” ชาวเน็ต ก็เข้ามาชื่นชมในความขยันและสู้ชีวิ ตของเจ้าของโพสต์กันอย่ างมากมายเลยทีเดียว

ที่มา : JarnGoff Vaiphots