โรงงาน 3K แบตเตอรี่ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 600 บาทต่อวัน

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ควบรวมระหว่างฮิตาชิ เคมิตอล สโตเรจ และฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ ประกอบกิจการด้านการผลิตและส่งออกแบตเตอรี่ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต และหัวหน้าแผนกสกรีน เป็นการเปิดรับสมัครโดยตรงจากทางบริษัท มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำโอทีและเข้ากะได้ (กะเช้า / กะดึก)

-ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด. เรียบร้อยแล้ว

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 600 บาทต่อวัน

-ฟรีอาหารกลางวัน / น้ำเปล่า 1 ขวด / นม 1 ขวด

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน

-ค่าจุดงาน 30 บาทต่อวัน

-มีโอที

-บรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัท

-โบนัสประจำปี

-ปรับเงินประจำปี

-แจกชุดฟอร์มประจำปีฟรี / มีรถรับส่งฟรี

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ตรวจสุขภาพประจำปี

-งานกิจกรรมกีฬาสี / งานเลี้ยงวันปีใหม่

คุณสมบัติผู้สมัครหัวหน้าแผนกสกรีน

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 26-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.)

-วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกล เทคนิคการผลิต ช่างกล ช่างไฟ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และหัวหน้าแผนกสกรีน สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-709-3535 ต่อ 2102 / 2106 / 2107 / 2134 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ขอบคุณข้อมูล Narin Khu