หลายคนได้ดีเพราะการ เลือกคบคน

จงเลือกคบคนแบบนี้ ชีวิตจะเจริญแน่นอน หลายคนได้ดีเพราะการ เลือกคบคน

1.คนที่ตรงไปตรงมา

ราวกับ ‘ลูกขุน’ ลูกขุนที่อยู่ในชั้นศาลจะให้การตัดสินค ดี ผ่านหลังจากที่รวบรวบพย านหลักฐานจนครบถ้วนเช่นเดียวกัน คนประเภทนี้จะช่วยบอกสิ่งที่คุณทำลงไปอย่ างตรงไปตรงมา ทั้งในเรื่องการทำธุรกิจ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะมีคณะผู้บริหารจริง ๆ หรือไม่คุณก็ควรจะมีคนรู้จักที่เป็นเหมือนลูกขุนให้คุณเอาไว้สักสองสามคน

2.คนที่สนับสนุนคุณ

หน้าที่หลัก ๆ ของบุคคลประเภทนี้ คือ คอยช่วยสนับสนุนคุณเวลาที่คุณต้องเผชิญกับสิ่งไม่คาดฝัน คุณไม่ควรเริ่มธุรกิจใหม่(หรือดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ต่อไป) จนกว่าคุณจะเจอใครสักคนที่จะมาช่วยสนับสนุนคุณ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ คนประเภทนี้มักจะเป็น คนรักคนสำคัญคนสนิท หรือแม้แต่เพื่อนเก่าของคุณ คุณควรจะรั กษาคนเหล่านี้ไว้ในชีวิตให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้มันจะเป็นเรื่องย ากพอ ๆ กับการสร้างธุรกิจก็ตามที

3.คนที่คอยช่วยประสานงาน

ผู้ประกอบการทุ กคนต้องมีคนที่คอยเป็นหูเป็นตาคอยรับฟังความคิดต่าง ๆ และให้ความเห็นได้ในทันทีหรือเรียกได้ว่าเป็น ผู้ประสานงาน นั่นเอง พวกเขาคือคนที่คอยช่วยในกิจการงานต่าง ๆ ของคุณ เช่นการหาไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ แคมเปญหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประสานงานที่ดีนั้นจะต้อง มีจินตนาการเยี่ยมยอดและมีความคิดใหม่ ๆ มาแลกเปลี่ยนกับคุณอยู่เสมอ

4. คนที่มักให้คำปรึกษากับคุณ

คนให้คำปรึกษาคือคนที่คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความหาได้ในย ามจำเป็น เช่นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในกิจการ การตัดสินใจจ้างพนักงานหรือความรู้ต่าง ๆ ในหลาย ๆ ครั้งที่พวกเขามักจะมีประสบการณ์ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับคุณซึ่งพวกเขาเหล่านี้เองจะเป็นคนที่หาเวลามาคุยกับคุณและให้คำแนะนำต่าง ๆนั่นเองและถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะเห็นไม่ตรงกับพวกเขาก็ตามแต่นั้นแหละคือสิ่งที่สำคัญและพึงระลึกไว้เสมอว่า การที่พวกเขาคำแนะนำที่ต่างออกไป แต่ก็ล้วนแฝงไว้ด้วยความปรารถนาดีต่อคุณและธุรกิจของคุณทั้งนั้น

5. คนที่คอยยั่วยุ สบประมาทคุณ

คนประเภทนี้จะคอยตั้งคำถามกับคุณ บอกว่าคุณทำไม่ได้บ้างล่ะ บอกว่าคุณไม่ดีพอบ้างล่ะซึ่งคำพูดหรือการกระทำของพวกเขาอาจจะแผดเผาจิตใจของคุณ และคอยเป็นแรงกระตุ้นให้คุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อจะลบคำสบประมาทของพวกเขาให้ได้ บทบาทสำคัญของคนพวกนี้ก็คือการยั่วยุคุณนั่นเอง

6. เพื่อนคู่คิด มิตรคู่สร้าง

คนประเภทนี้ก็เหมือนกับหยิน และคุณก็คือหย าง ในเวลาที่คุณอ่อนแอ พวกเขาจะเติมเต็มส่วนที่ข า ด หายไปซึ่งตรงข้ามกับที่เราเชื่อกันในสังคม คนประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจก็ได้แต่คือคนใกล้ชิดที่รู้จักคุณและธุรกิจของคุณอย่ างทะลุปรุโปร่ง และเป็นเพราะพวกเขารู้จักคุณและธุรกิจของคุณดี บ่อยครั้งจึงอาจทำงานร่วมงานกันย ากบ้าง แต่ท้ายที่สุด ธุรกิจของคุณก็ไม่อาจข าดบุคคลเหล่านี้ไปได้