แบบทดสอบนิสัย สิ่งที่เห็นเป็นอย่างแรก จะบอกถึงนิ สั ยคุณได้

แบบทดสอบนิ สั ย สิ่งที่เห็นเป็นอย่างแรก จะบอกถึงนิ สั ยคุณได้

คนเรานั้นมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเสมอ ไม่มากก็น้อย ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นิ สั ยลึกลึกของตัวเองมาก่อนเลย ฉนั้นวันนี้เราจะมาเผยถึงนิ สั ยลึกลึกของคุณ โดยแบบทดสอบที่คุณมองผ่านต่อไปนี้ แล้วคุณเห็นเป็นตัวอะไร จะบอกได้ถึงนิ สั ยลึกลึกของคุณได้

กระต่าย

คุณเป็นคนที่เชี่ยวชาญหลายด้านมากกว่าด้านเดียว เพราะคุณใช้งานสมองซีกซ้ายมากกว่า คุณเป็นคนที่ชอบหาความ ชอบที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอ ยู่สเมอ แล้วชอบอยู่นิ่งอยู่กับที่ ชอบที่จะหาเงิน เป็นคนที่ขยัน แต่ส่วนใหญ่จะชอบอยู่คนเดียว ไปไหนคนเดียวได้ เป็นคนที่รักสันโดด มักจะทำหน้านิ่ง จนอาจจะทำให้คนอื่นมองว่าหยิ่ง หรือทำหน้าไม่พอใจอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลือ คุณก็จะช่วยเหลือไปโดยไม่ลังเลเลยล่ะ

เป็ด

ในกรณีนี้ สมองซีกขวาของคุณทำงา นมากกว่าซีกซ้าย ทำให้คุณแ สด งออกถึงความเป็นม นุ ษย์ในตัวเองออกมา คุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะริจาคเงินให้วัด ในคนย ากไร้ หรือทำจิตอาสาต่างต่าง เป็นจะเป็นคนที่ธรรมะ ธัมโม ชอบเข้าวัดฟังธรรมอยู่เสมอ และเช่นเดียวกัน คุณจะเป็นคนตรงตรง และมีความรับผิดชอบมาก เห็นใครทำผิดเป็นไม่ได้ จนอาจจะทำให้ใครหลายคนไม่ชอบคุณ แต่คุณก็ทำถูกแล้วล่ะนะ

ขอบคุณ โอกาส