5 วันเกิด ดว งพุ่งทะยาน บุญบารมีเก่านำพา มีเกณฑ์รวยเงิ นทอง

5 วันเกิด ดว งพุ่งทะย าน บุญบารมี เก่านำพา มีเกณฑ์ รวยเงิ น ท อง

เกิดวันอังคาร

ให้ระวังเ รื่ อ งการใช้จ่ายเป็นสำคัญมีเกณฑ์เสี ยเงิ น มากกว่าได้เงิ น มีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเงิ นกะทันหันจนแทบล้มป่ ว ยเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันโผล่มาก้อนใหญ่ที่ต้องรีบเคลียรีบสะสาง

ชายสูงวัยกว่าผิวขาวสูงโปร่งมีโอ กาสที่จะเป็นลูกครึ่งหรือชาวต่างชาตินำความสำเร็จเข้ามาให้คุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเ สี่ ย งโชค

เกิดวันพฤหัสบดี

เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างหรือความวุ่นวายอย่างถึงที่สุดอาจโดนรังแกโดนกลั่นแกล้งจากคนที่อยู่รอบข้างฉะนั้นอย่าไว้ใจใครให้มากนักแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้ของมีค่า

จากเ พ ศตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่าและการยอมรับจากคนที่เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็กแถมท่านยังมีเกณฑ์

ได้โชคลาภจากการเ สี่ ย งโชคมีเงิ นเหลือเก็บก้อนโตและดวงชะต าท่าน2ปีต่อจากนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทอ ง

เกิดวันอาทิตย์

ดวงชะต ามีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ชิดและคนในที่ทำงานระวังเ รื่ อ งอารมณ์ให้มากเ รื่ อ ง

เล็กจะเป็นเ รื่ อ งใหญ่แ ค่ น้ำผึ้งหยดเดียวอาจทำให้หน้าที่การงาน มีปัญหาใหญ่ได้จะคิดทำอะไรควรมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าทำอะไรลงไปด้วยอารมธ์และการประชดประชันแต่หลังนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์จากเ พ ศตรงข้ามสูงวัยอาจเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

เกิดวันเส า ร์

ระวังว่าคนที่มีผิวคล้ำจะนำเ รื่ อ งเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อมคอยขัดขวางทำให้คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่นไม่สำเร็จแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปดวงชะต ามีเกณฑ์ได้

เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จที่ดีแถมเงิ นทอ งก็จะราบรื่นดีมากแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเ สี่ ย งโชค

เกิดวันจันทร์

ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามากงานเงิ นที่เคยมีคนรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนออ กไปอย่างไม่มีกำหนดจะได้เงิ น มาต้องด้วยสิติปัญญาน้ำพักน้ำแรงและโชคดวงของตนเองเท่านั้นจะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าแบบแต่ก่อนคงไม่ได้แล้ว

จากนี้เป็นต้นไปชะต าชีวิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานและเงิ นทอ งเ พ ศตรงข้ามผิวขาวบุคลิกดีจะนำความโชคดีมาให้กับคุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเ สี่ ย งโชค